Rhodos Journal


Karfreitag 2006


Fotos: Frank Feiden / Faliraki
Kleine Fotoreportage von Frank. Karfreitag bei der Kirche in Faliraki.
zurück


[ HOME ]